Vista a 60m / ESPAIS 360
vista a 60m
Imatge a partir de 20 fotografíes , desde dalt d'una grua a 60 m d'alçada